1. Poligrafia od pomysłu do wydruku

Krop ma rów­nież spore osiągnięcia poligraficzne. Zrealizujemy każdy Pań­stwa pomysł oraz wykonamy naj­dziw­niej­sze nawet projekty poligraficzne. Nasze nie­szablonowe myślenie przy­ciąga uwagę odbior­ców i cieszy się dobrą opinią naszych Klientów.

Zakres naszych usług obejmuje:

Oferujemy kom­plek­sową usługę, w tym przy­gotowanie i realizację druku we współ­pracy z drukarniami.