1. Doradztwo optymalnie i fachowo

Jeżeli poszukujesz roz­wiązania kom­puterowego problemu, jesteśmy tu, by Ci pomóc. Wskażemy naj­lep­sze dla Ciebie roz­wiązania sprzętowe i programowe. Myśląc nie­szablonowo często zwracamy uwagę na moż­liwe połączenia, których nie widzą inni. Prze­tar­liśmy już wiele szlaków i chęt­nie skorzystamy z naszego doświad­czenia, by pomóc Ci dokonać optymal­nego wyboru.

W wielu dziedzinach życia nawet nie­znaczna poprawa wydaj­no­ści pracy prze­kłada się na olbrzymie oszczęd­no­ści i zyski. Uważamy, że kom­putery są po to, by automatyzować prace, które dla ludzi są męczące lub nieefek­tywne. Widzimy moż­liwo­ści wykorzystania i dostrojenia roz­wiązań infor­matycz­nych tam, gdzie inni mówią „tak się nie da”.

Od samoob­sługowego fotokiosku, przez poparty eks­perymen­tami projekt sys­temu używającego GSM i GPS do zarządzania flotą barek, po sys­tem w znacz­nej mierze automatyzujący sekretariat i obsługę sędziow­ską kolar­skich zawodów — możemy pochwalić się wieloma dokonaniami, w których nie tylko wykonanie, ale i zamysł z projek­tem były naszym dziełem. Jesteśmy na bieżąco z wieloma seg­men­tami branży IT, używamy kom­puterów codzien­nie i codzien­nie pomagamy innym z tych kom­puterów korzystać.

Zadzwoń, umów się na spo­tkanie — wstępne roz­mowy nic nie kosz­tują i nie zobowiązują do niczego. Możesz zabrać nasze pomysły i iść do innego wykonawcy, ale jesteśmy prze­konani, że gdy nas poznasz, zechcesz powierzyć nam całe swoje infor­matyczne przed­się­wzięcie. Moż­liwe jest także wykonanie przez nas samego projektu do wykorzystania przez innego wykonawcę lub do pozyskania róż­norakich dofinansowań.