pb york w

York

platforma B2B szyta na miarę

Zbudowana od zera, ściśle zintegrowana z programem Subiekt, platforma handlu internetowego. Pozwala na prowadzenie katalogu produktów, składanie hurtowych zamówień drogą elektroniczną oraz wspiera proces handlowy w wielu punktach.

Następny

Zobacz on-​line na york​pol​ska​.pl.

Inne wdrożenia naszej plat­formy e-​commerce: Abras Vidi, Voigt, Galopada.

Szczegółowe opisy projek­tów w przygotowaniu.