pb sportpress

SportPress

prezentowanie wyników sportowych

Aplikacja uruchamiana na ekranach dotykowych i pobierająca dane z centralnej bazy danych zawodów lekkoatletycznych pozwala dziennikarzom na bieżące śledzenie rozgrywających się konkurencji.

PoprzedniNastępny

Szczegółowe opisy projek­tów w przygotowaniu.