pb genea

Genea

budowa drzew genealogicznych

Aplikacja na podstawie opracowanej przez nas ankiety generuje w zautomatyzowany sposób ozdobne drzewa genealogiczne.

PoprzedniNastępny

Szczegółowe opisy projek­tów w przygotowaniu.